Lọc theo:

Cứu hộ APL Vancouver

Thời gian hoàn thành 13 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Tas Marine Services Company

Thời gian

Tháng 01-02/2019

Khu vực hoạt động

Vùng biển Nha Trang

Mô tả dự án

Kéo giữ hướng, chữa cháy tài APL Vancouver, thuê ngoài các tàu: HQ991, Hoang Long, VSP05

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan