Lọc theo:

Hỗ trợ khoan lô 12.11 dự án Sao Vàng Đại Nguyệt

Thời gian hoàn thành 16 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsovpetro

Thời gian

Tháng 08/2019

Khu vực hoạt động

Việt Nam

Mô tả dự án

Hỗ trợ khoan lô 12.11

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan