Lọc theo:

Cứu hộ Vietsun Integrity tại sông Lòng Tàu

Thời gian hoàn thành 4.4 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Saigon Newport

Thời gian

24/11/2019-29/11/2019

Khu vực hoạt động

Sông Lòng Tàu

Mô tả dự án

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan