Lọc theo:

Cung cấp dịch vụ lai kéo giàn Murmanskaya từ PV Shipyard đến Dung Quất

Thời gian hoàn thành 11 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

PVShipyard

Thời gian

Tháng 03/2019

Khu vực hoạt động

Việt Nam

Mô tả dự án

Kéo gian Murmanskaya từ Cảng PV Shipyard đến Phao 0-Dung Quất

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan