Lọc theo:

Cung cấp dịch vụ trục vớt Ngư lôi cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Thời gian hoàn thành 4.5 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsopetro

Thời gian

16/6-21/6/2019

Khu vực hoạt động

Vùng biển Cam Ranh, Việt Nam

Mô tả dự án

Cung cấp dịch vụ trục vớt Ngư lôi cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan