BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 20/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo thường niên năm 2021” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

Bao cao thuong nien 2021

Tin tức liên quan

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

01/04/2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

20/04/2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

28/04/2021

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

06/10/2020