BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 29/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo thường niên 2023” . Chi tiết tài liệu cuộc họp:

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

BCTN 2023

Tin tức liên quan

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

01/04/2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

20/04/2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

28/04/2021

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

06/10/2020