Lọc theo:

Cho thuê tàu dịch vụ phục vụ giàn PVD 2 tại Malaysia

Thời gian hoàn thành 7 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Technip

Thời gian

2020

Khu vực hoạt động

Malaysia

Mô tả dự án

TCO cung ứng tàu dịch vụ hỗ trợ công tác khai thác của giàn PVD 2 tại Malaysia

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan