Lọc theo:

Cung cấp tàu dịch vụ hỗ trợ sà lan rải cáp G1200 cho dự án Nam Côn Sơn 2

Thời gian hoàn thành 50 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsovpetro

Thời gian

2020

Khu vực hoạt động

Vùng biển Việt Nam

Mô tả dự án

Cung cấp tàu dịch vụ hỗ trợ sà lan rải cáp G1200 phục vụ công tác sản xuất cho dự án NCS 2

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan