BÁO CÁO SỐ 202/2021/TOS-BC NGÀY 09/11/2021 VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày đăng: 9/11/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Báo cáo số 202/2021/TOS-BC ngày 09/11/2021 về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,