Công văn số 100/2021/TCO-TCKT về việc Thông báo thay đổi Giấy Chứng Nhận sở hữu Cổ Phần

Ngày đăng: 29/04/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 100/2021/TCO-TCKT về việc Thông báo thay đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,