Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO thay đổi lần thứ 11 ngày 4 tháng 12 năm 2023

Ngày đăng: 12/07/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm ” Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TCO(thay đổi lần thứ 11)” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,