THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT.

Ngày đăng: 02/07/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,