THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày đăng: 12/09/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.”. Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,