Lọc theo:

Cung cấp tàu hỗ trợ khoan/khai thác tại khu vực Sakhalin, Nga

Thời gian hoàn thành 54.7 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Femco

Thời gian

On-hire 05/05/2020

Khu vực hoạt động

Sakhalin, Nga

Mô tả dự án

Cung cấp tàu hỗ trợ khoan/khai thác tại khu vực Sakhalin, Nga

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan