Pham Thanh Binh

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2018 Sinh năm 1980 Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng Ông Phạm Thanh Bình, được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về các công việc về  phòng Quản lý hoạt động tàu...

Nguyen Quoc Dzung

Gia nhập TCO năm 2017 Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2017 Sinh năm 1967 Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng Ông Nguyễn Quốc Dũng phụ trách các mảng đầu tư, bất động sản, quản lý công trình, pháp chế...

Nguyen Tuan Anh

Gia nhập TCO năm 2012 Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2012 Sinh năm 1970 Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng Giám đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng Ông Nguyễn Tuấn...

Nguyen Manh Cuong

Thành viên của Ban Giám Đốc từ năm 2019 Sinh năm 1962 Chức vụ: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng Ông Nguyễn Mạnh Cường, được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về các công việc về phòng Kỹ thuật – Vật tư,...